Digitale Læremidler for Kunnskapsløftet

Kunnskap.no er et interaktivt nettbasert læringsmiljø for elever og lærere. Over 900 skoler og 100.000 elever har tilgang til nettressursene på Kunnskap.no.

Oslo 5. september: Digital norskprøvetrening med NorskPluss

Oslo 5. september: Digital norskprøvetrening med NorskPluss

Hva skal til for å lykkes med digital norskopplæring for voksne? Hvilke krav stilles til for- og etterarbeid? Og hvordan gi digital norskprøvetrening? Påmelding pågår.

Les Mer...
Varm velkomst

Varm velkomst

Det kan være vanskelig å få venner uten å ha et felles språk. På Rothaugen skole i Bergen får nyankomne minoritetsspråklige elever faddere første skoleuke.

Les Mer...
Oslo 12. september: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Oslo 12. september: Målrettet opplæring i grunnleggende norsk

Hvordan gi elevene målrettet opplæring i grunnleggende norsk? Hva må til for at de skal få et aktivt forhold til lærestoffet? Påmelding pågår.

Les Mer...
Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Innholdsrike fagpakker – realfag og språk

Helt nye VGS-pakker i realfag og språk med selvrettende digitale læremidler som engasjerer og motiverer.

Les Mer...
Mer norsk på Stovner

Mer norsk på Stovner

Går nye veier for å styrke norskferdighetene blant ansatte.

Les Mer...
Trener følelser med Trollord

Trener følelser med Trollord

«Følelsesladde» oppgaver i ny film om spesialundervisning.

Les Mer...

Nyhetsbrev